Gamle Medier

Digitalisering af gamle medier:

Jeg interesserer mig for overførsel af gamle medier til digital format, så de kan ses og høres på TV, smartphone og tablets.

Videobånd
VHS, Betamax, Video 2000, Umatic, MiniDV, Video8 m.fl.

Smalfilm
Super 8 og Regular 8 (uden lyd) digitalisering i fuld HD (1080p).
Jeg formidler gerne kontakten til digitalisering af andre filmformater (9,5 mm, 16 mm med eller uden lyd).

Spole- og kassettebånd
Spolebånd (Reel-to-reel) og compact cassette bånd.

Dias og negativer
Scanning af standard dias samt negativer (24 x 36)

Papirbilleder
Scanning af papirbilleder, avisudklip m.fl. i høj opløsning (op til 1200 dpi).

Billedbackup af smartphone og tablets
Håndtering af billeder fra iPhone og iPads (sikkerhedskopiering til egen disk).

Data fra gamle lagringsmedier
Overførsel / arkivering af data fra gamle lagringsmedier (SyQuest, JAZ og Zip diske, floppydisk med flere)